میزبانی وب و ثبت دامنه

جهـــــــــانی شـــــدن را بـا انتخــــــاب

آدرس اینترنتی خود آغاز کنید!

خدمات میزبانی وب windows server 2012 بر روی سرورهای قدرتمند ترنجنت در داخل کشور آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشد. بر روی این سرور کنترل‌پنل Website Panel، بانک‌های اطلاعاتی MSSQLServer2012 Enterprise و MySql و همچنین سرویس IIS8 نصب میباشد. این سرورها قابلیت میزبانی وب سایت‌هایی با زبان‌های برنامه نویسی ASP، ASP.Net و PHP را دارا میباشند.‬

Personal

1.900.000 ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی500MB
 • پهنای باند5GB در ماه
 • پشتیبانی از زبانASP.NET
 • بانک اطلاعاتیMSSQL:1 - MySQL:0
 • ایمیل5
Standard

2.400.000 ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی1GB
 • پهنای باند10GB در ماه
 • پشتیبانی از زبانPHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتیMSSQL:1 - MySQL:1
 • ایمیل10
+ Standard

3.400.000 ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی2Gb
 • پهنای باند20GB در ماه
 • پشتیبانی از زبانPHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتیMSSQL:1 - MySQL:1
 • ایمیل20
Business

5.900.000ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی5GB
 • پهنای باند50GB در ماه
 • پشتیبانی از زبانPHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتیMSSQL:2 - MySQL:2
 • ایمیل50
Advance

8.900.000ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی10GB
 • پهنای باند100GB در ماه
 • پشتیبانی از زبانPHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتیMSSQL:2 - MySQL:2
 • ایمیل80
Ultimate

19.000.000ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی25GB
 • پهنای باند1TB در ماه
 • پشتیبانی از زبانPHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتیMSSQL:5 - MySQL:5
 • ایمیل250