پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

خبرگزاری جمهوری اسلامی (IRNA)

طراحی رابط گرافیکی پیشنهادی «خبرگزاری جمهوری اسلامی (IRNA)» سال ۱۳۸۹ - به سفارش شرکت نوفاسافت


web technologies
Image
سال اجرا

۱۳۸۹

آدرس سایت

-

مجموعه

سایت های خبری