پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

جشنواره پوستر خلیج فارس

این وب سایت با استفاده از سامانه دبیرخانه آنلاین همایش راه اندازی شده است. | تکنولوژی: asp.net 4.0


web technologies
Image
سال اجرا

-

آدرس سایت

-

مجموعه

سایت و APP همایش ها