پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

این وب سایت در سال ۱۳۹۰ برای کنگره یازدهم به صورت دو زبانه راه اندازی و در سال ۱۳۹۲ بروز رسانی و برای کنگره دوازدهم نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.


این جلسات بر روی پیشرفت های عمده و پیشرفت های ایمونولوژی و آلرژی، از تمرین بالینی تا تحقیق، فن آوری و نوآوری متمرکز است.

web technologies
Image
سال اجرا

-

آدرس سایت

icia.ir

مجموعه

سایت و APP همایش ها