پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

پرتال همایش های فرهنگسرای رسانه

جشنواره فیلم های موبایلی - گزارش یک نگرانی - این سامانه با استفاده از نرم افزار مدیریت همایش های TORANJCMS راه اندازی شده است. آدرس: rasanehfest.ir


web technologies
Image
سال اجرا

-

آدرس سایت

rasanehfest.ir

مجموعه

سایت و APP همایش ها