پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

آزمایشگاه مرکزی دستگاهی

آزمایشگاه مرکزی دستگاهی شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران وسایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است. همچنین در نظر است که در طول سال کارگاه های مختلفی جهت آموزش تجهیزات برای دانش پژوهان برگزار شود.

web technologies
Image
سال اجرا

۱۳۹۵

آدرس سایت

sciencelabs.ir

مجموعه

سایت شرکت ها و موسسات