پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

اولین همایش ملی التهاب

هدف از برگزاری این همایش با رویکرد بین رشته ای و با محوریت تلفیق مطالعات علوم پایه و بالین به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون چالش های موجود درباره موضوع التهاب ایمونولوژیک و بروز بیماری های التهابی است. این همایش توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی با همکاری چندین انجمن و نهاد علمی و تحقیقاتی از ۷ تا ۹ اسفند ۹۷ در مرکز همایش های مرکز طبی کودکان تهران برگزار می شود.

web technologies
Image
سال اجرا

۱۳۹۷

آدرس سایت

nci.iaari.ir

مجموعه

سایت و APP همایش ها