پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

انجمن ایرانی حقوق اداری

انجمن ایرانی حقوق اداری با همت جمعی از اساتید و صاحب نظران حقوق اداری در مهرماه ۱۳۹۷ تاسیس گردید و به عنوان انجمنی علمی از وزارت علوم مجوز دریافت نمود. هم‌اندیشی،توان افزایی ،نظریه پردازی ،مطالعات و نشر و ترویج اندیشه ها و آموزه های حقوق اداری مهم ترین دغدغه های ارزشمند این انجمن خواهد بود که در این مسیر از شیوه ها و ابزارهای متنوعی بهره گرفته میشود.

web technologies
Image
سال اجرا

۱۳۹۷

آدرس سایت

iala.ir

مجموعه

سایت انجمن ها و موسسات کاربر محور