پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

انجمن عناصر کمیاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران را در تاریخ سوم الی پنجم اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار می نماید

web technologies
Image
سال اجرا

۱۳۹۷

آدرس سایت

icter.ir

مجموعه

سایت و APP همایش ها