پــروژه‌ها

منتخبی از نمونه پروژه های اجرا شده طراحی وب سایت

شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

همایش علوم دارویی ایران ( Iranian Pharmaceutical Sciences Congress ( IPSC هر دو سال یکبار به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی کشور برگزار میشود. این همایش همواره بستر مناسبی را برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشکده های داروسازی و انتقال تجربیات در جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی متخصصین علوم دارویی را فراهم کرده است. شرکت کنندگان این همایش شامل طیف متنوعی از دانشجویان داروسازی و سایر رشته های مرتبط با علوم دارویی، اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران میباشد.


web technologies
Image
سال اجرا

1398

آدرس سایت

http://ipsc2019.kums.ac.ir

مجموعه

سایت و APP همایش ها