کارفرما: شرکت نوفاسافت
سال اجرا:
    ۱۳۸۹
معرفی:

طراحی رابط گرافیکی پیشنهادی «خبرگزاری جمهوری اسلامی (IRNA)»
سال ۱۳۸۹

لینک وب سایت: -
از مجموعه: طراحی UX/UI
خبرگزاری جمهوری اسلامی (IRNA)

پروژه‌های مرتبط

وب سایت رند اول
خبرگزاری جمهوری اسلامی (IRNA)
به گفتگو آنلاین خوش آمدید
سلام! برای صحبت در واتساپ یکی از کارشناسان پشتیبانی ما را انتخاب کنید
تیم به طور معمول در چند دقیقه پاسخ می دهد.